• אברהם קולט

תקנים של טלפונים סלולריים

תקינה הנה פעולת הסדרה המסייעת ביצירת אחידות ביחס למושאיה בתחום מסוים ומגדירה את הפעולות הנדרשות לשם כך. כאשר מתייחסים לקרינה בלתי-מייננת התקינה מאפשרת מנגנון תיאום בין הגורמים הרלוונטיים באמצעות נהלים, הוראות, ערכים, מידות וכד'. אמצעים אלו מהווים נורמות ייחוס לרמה נאותה של שימוש במכשירים, בטיחות ובריאות הציבור, ושל איכות הסביבה.

על מנת להגן על הציבור מפני השפעות מזיקות של קרינת רדיו הנפלטת משימוש בטלפון הסלולרי, קבעו מספר ארגונים בינלאומיים העוסקים בתחום המלצות לתקני חשיפה.

קביעת תקני החשיפה מבוססת על ההשפעות המזיקות המוכחות (חימום רקמה), אליהן נוספים מקדמי ביטחון שמטרתם להגן על כלל האוכלוסייה. לאור האמור לעיל, חריגה מהתקן אינה מהווה בהכרח מדד לסיכון. חוסר הוודאות לגבי השפעות א-תרמיות שעלולות להיות מהשימוש במכשירים אלו גבוה, ולכן קשה לתרגם את התקן בכל הקשור להשלכות בריאותיות ארוכות טווח.

התקנים עבור טלפונים סלולריים נמדדים על פי רמת קצב ספיגה סגולי הנספג בגוף, ומטרתם למנוע חימום יתר ברקמות. קצב ספיגה סגולי Specific Absorption Rate - SAR , מתאר את כמות האנרגיה הנספגת ברקמה ביולוגית (לדוגמה בגוף האדם). הוא נמדד ב-ואט לק"ג או מילי ואט לגרם.

כל יצרן טלפונים סלולרי חייב לבצע מדידת SAR עבור כל דגם של טלפון סלולרי. רמה זו נקבעת לכל דגמי המכשירים אותם הוא מייצר, ואינה בהכרח נמדדת עבור כל מכשיר ומכשיר ספציפי. רמת ה- SAR הנמדדת עבור כל דגם נערכת בתנאי מעבדה בהספק המרבי של הטלפון.

יש לציין כי בכל טלפון יש אפשרות לשלוט בהספק המוצא של המכשיר על פי איכות התקשורת בינו לבין האנטנה בקרבתו. כך למעשה יתכן מצב, שבו טלפון בעל רמת SAR גבוהה במעבדה, הנמצא קרוב לאנטנה יפלוט פחות קרינה מאשר טלפון בעל רמת SAR נמוכה במעבדה, אך נמצא במרחק רב מהאנטנה הקרובה אליו ביותר, ובעל איכות תקשורת ירודה עם אנטנה זו. לאור האמור לעיל, ניתן לקבוע כי רמת SAR עבור טלפון ספציפי בשימוש יום יומי משתנה על פי מיקום הטלפון ביחס לאנטנות בסביבתו.

בישראל, בשל העובדה שמכשירי הטלפון מיובאים ממדינות שונות, אומצו שני תקנים בינלאומיים עיקריים למגבלות חשיפה לקרינה מטלפונים ניידים:

תקן אירופאי המבוסס על ICNIRP עבור מכשירים שקיבלו רישוי באירופה - 2.0 ואט לק"ג בממוצע ל-10 גרם רקמה.

תקן אמריקאי המבוסס על ה -FCC עבור מכשירים שקיבלו רישוי בארה"ב - 1.6 ואט לק"ג בממוצע ל-1 גרם רקמה .