• אברהם קולט

בדיקות קרינה - מחקר האינטרפון

בשנת 2010 פורסמו תוצאות מחקר האינטרפון.

זהו המחקר הבינלאומי הגדול ביותר לבדיקת הקשר בין שימוש בטלפונים סלולריים לבין התפתחות גידולי מוח.

המחקר מבוסס על סדרה של מחקרי מקרה בקרה Case Control Study

המחקר התבצע בין השנים 2000-2004 והשתתפו בו 5000 נחקרים עם גידולי מוח מ-13 מדינות שונות שנבדקו מול קבוצת בקורת ללא גידולים. מחקר האינטרפון נעשה על ידי 21 מדענים ב-16 מרכזי מחקר.

עלותו של המחקר יותר מ-19 מיליון יורו, מהם 5. 5 מיליון יורו במימון תעשיית הטלפונים הניידים

מחקר האינטרפון מתמקד בארבעה סוגי גידולים ברקמות החשופות לקרינת תדרי רדיו הנפלטת ממכשירי הטלפון הניידים:

-גידולי מוח מסוג גליומה ומנינגיומה

-גידולים בעצב השמיעה מסוג שוואנומה

-גידולים בבלוטות הרוק


אחת ההשגות המרכזיות על תוצאות מחקר האינטרפון היתה כי במרוצת השנים חלו שינויים ניכרים בדפוסי השימוש בטלפונים ניידים, וכיום היקף השימוש במכשיר גבוה הרבה יותר מהיקף השימוש בתקופה שבה נערך המחקר, כלומר משתמש "כבד" מתקופת המחקר, הוא משתמש "קל" של היום. בנוסף לכך, המחקר לא בדק השפעות של קרינה סלולרית בקרב ילדים.

בתאריך 31 במאי 2011 הודיעה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, על סמך עבודת הוועדה כי היא החליטה לסווג את הקרינה האלקטרומגנטית בתחום גלי הרדיו, ובין היתר הטלפוניה הניידת, רשתות סלולריות ומתקני שידור לטלוויזיה ורדיו, כגורם שיתכן שהוא מסרטן לבני אדם, כלומר גורם המסווג בקבוצה 2b בסיווג הגורמים המסרטנים.

במחקר האינטרפון לא נמצאה עליה כוללת בסיכון לפתח גידולי מוח בקרב נבדקים שהם משתמשים "קלים" יחסית לאותה תקופה בטלפון הנייד.

אולם בקרב ה"עשירון העליון" של משתמשים "כבדים", כלומר כאלו שדברו מעל חצי שעה ביום, נמצאה עליה של כ- 40% בסיכון לפתח גידול במוח מסוג גליומה בהשוואה לאנשים שלא השתמשו בטלפון נייד.

הסיכון של קבוצת משתמשים זו היה גבוה יותר בקרב נבדקים שדיווחו כי נהגו להחזיק את הטלפון באותו צד שבו התפתח הגידול וכן בקרב חולים שלקו בגידול באותה הצדעית של המוח, הממוקמת קרוב לאוזן.