• אברהם קולט

בס״ד מדידות קרינה

מדידות קרינה ע״י מודד קרינה מוסמך

ומהנדס אלקטרוניקה

חברה שומרת שבת