• אברהם קולט

הדור הסלולרי החמישי (5G)


המונח "דור סלולרי" מתייחס לטכנולוגיה של התקשורת הסלולרית. הדורות הסלולריים הדומיננטיים כיום הם הדור השלישי (3G) ובעיקר הדור הרביעי (4G). הדור החמישי (5G) הוא הדור הבא של התקשורת הסלולרית, והוא צפוי להיכנס לשימוש ראשוני בעוד כשנתיים.

הדור הסלולרי החמישי נועד לאפשר פתרונות טכנולוגיים לשיפור היכולות הקיימות בטלפונים החכמים (למשל, ייעול תעבורת המידע הגדולה ברשת הסלולרית) ולתמיכה במערכות Internet of Things - IoT המאפשרות יכולת חיבור של "עצמים חכמים" רבים ברשת האינטרנט שנועדו לאיסוף מידע מרחוק, ניתוח מידע זה וניהולו.הדור החמישי יפעל בתדרים של הדורות הנוכחיים, אך גם בתדרים הגבוהים פי עשרה ויותר, המשתייכים ברובם לתחום הגלים המילימטריים. קרינה בתדרים אלו הינה בעלת עומק חדירה קטן יחסית לגוף האדם (החדירה היא בעיקר לרקמות העור).דור 5 מאופיין בשימוש בתאים סלולריים קטנים מאד (small cells) ורבים מאד, אשר "יכסו" יחד אזורים שונים, בשילוב תאים גדולים יותר שימוקמו באזורי ביניים. בתאים אלו תיושם טכנולוגיית "הטיית אלומות" (beam steering), המכוונת כלפי המשתמש וכתוצאה מכך תפחת החשיפה לקרינה "סביבתית" מאתר סלולרי על ידי אלו שאינם משתמשים בו.

המונח "דור סלולרי" מתייחס לטכנולוגיה של התקשורת הסלולרית. מעבר בין "דור סלולרי" אחד למשנהו מתרחש אחת לעשור לערך. הטלפונים הסלולריים הראשונים, אשר נכנסו לשימוש בעיקר בשנות השמונים ובהמשך הוגדרו כטלפונים מהדור הראשון (1G), היו טלפונים אנלוגיים אשר שימשו לשיחה (דיבור) בלבד. הדור הסלולרי השני (2G) נכנס לשימוש בעיקר בשנות התשעים והתבסס על תקשורת דיגיטלית מסוג TDMA ו-CDMA, ובנוסף לשיחה סופקו שירותים ראשוניים דוגמת הודעות טקסט (SMS).

הדורות הסלולריים הבאים, והדומיננטיים כיום, הם הדור השלישי (3G) ובעיקר הדור הרביעי (4G). דורות אלו מאפשרים שיפורים טכנולוגיים משמעותיים, כיוון שהם מיועדים במידה רבה גם לתמיכה בתקשורת נתונים (data) בקצבים גבוהים. הדור השלישי ובמיוחד הדור הרביעי, מאפשרים את  הפיכת הטלפון הסלולרי לטלפון חכם (סמארטפון) ותומכים בשירותים מתקדמים כגון גלישה באינטרנט, שימוש באפליקציות (ישומונים) מתקדמות, העברת תמונות וקבצים מסוגים שונים, שיחות וידאו ועוד.


המעבר המתוכנן לדור הסלולרי החמישי, נועד לשני צרכים עיקריים


שיפור יכולת התמיכה בפעולת הטלפונים החכמים (הסמארטפונים). בשל השימוש הרב ביכולות המתקדמות שמאפשרים הטלפונים החכמים (כגון אפליקציות, צפייה בווידאו, שיחות וידאו ועוד) גדל הצורך בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת הסלולרית וביכולת החיבור בין התקנים שונים. הרשת הסלולרית נדרשת לטפל בצורה יעילה יותר בתעבורת מידע גדולה יותר, והדבר מצריך פתרונות טכנולוגיים (בדומה לצורך בפתרונות תחבורה עקב עומס של כלי רכב בכבישים).

תמיכה במערכות Internet of Things) IoT), "האינטרנט של הדברים". ה- IoT הוא מערך של עצמים מגוונים, חלקם "עצמים חכמים" ("smart objects") - כגון מקרר חכם וטלוויזיה חכמה - וחלקם מחשבים ומכשירים ניידים לסוגיהם. עצמים אלו הם בעלי יכולת קישור דרך רשת האינטרנט (באופן ישיר או עקיף ובאופן אלחוטי או קווי) לצורך איסוף מידע מרחוק, ניתוח מידע זה וניהולו. הרשת הסלולרית נדרשת על כן לתמוך ביכולת חיבור של "עצמים חכמים" רבים מאד; לדוגמה מערכות ומחשבים המהווים חלק מהערים החכמות, הבית החכם, התחבורה החכמה, הקניה החכמה, האנרגיה החכמה ועוד.

בישראל, משרד התקשורת אחראי על פרסום המכרז להקצאת תדרים המיועדים לאספקת שירותים בדור חמישי לצד הקצאה של תדרים נוספים בדור רביעי. בישראל עדיין נפרשות רשתות של דור רביעי, אך משרד התקשורת כבר נערך להנחת תשתית לדור החמישי. המשרד פרסם פומבית ביולי האחרון את המכרז, ולפי לוח הזמנים הנוכחי, כבר ב-2020 תושק רשת דור חמש בישראל, והמפעילים הזוכים יסיימו את פרישת הרשת בתוך ארבע שנים.

המשרד להגנת הסביבה מסתמך על עמדת ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות, עמדה המבוססת על הרבה שנות מחקר. ערכי הסף המומלצים על ידי ארגון הבריאות העולמי מכסים גם את תחום התדרים שיהיו בשימוש בדור 5. המשרד להגנת הסביבה קבע ספי חשיפה מחמירים בהרבה ביחס להמלצות ארגון הבריאות העולמי (פי 10). המשרד מאשר הקמה והפעלה של כל אנטנה ספציפית בהתייחס לספי החשיפה ובהתייחס לסביבה הספציפית של כל אנטנה, לרבות קיום מוקדי שידור נוספים. משרד התקשורת מתייעץ עם צוות עבודה משותף למשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי. המשרד להגנת הסביבה רואה בפריסת תשתיות דור 5 אמצעי מהותי בהפחתת החשיפה לקרינה, כאשר השימוש במוקדי השידור יהיה בהתאם למגבלות שנקבעו על-ידי הממונה על הקרינה במשרד. טכנולוגיה זו יעילה יותר מהדורות הקודמים בשימוש של הספקי השידור, ותאפשר מהירות גלישה גבוהה יותר וכמות רבה של משתמשים בו-זמנית.

קריטריונים אלה, לצד פריסה תוך מבנית רחבה יותר ושימוש באנטנות בהן נעשה שימוש בטכנולוגיה זו, יפחיתו משמעותית את החשיפה לקרינה, אשר תהיה נמוכה בסדר גודל מהסף המומלץ על-ידי ארגון הבריאות העולמי.