• אברהם קולט

הימצאות וירוס הקורונה החדש באוויר ועל משטחים

מאמר חשוב ביותר, שפורסם בעיתון הקליני הטוב בעולם (NEJM) בתאריך 17/03/20 ובודק את ההימצאות (וההישרדות) של וירוס הקורונה החדש באוויר ועל משטחים. אומנם יש במאמר השוואה לווירוס SARS, אבל היא פחות חשובה כרגע. בעבודה נבדקה מידת ההישרדות של הווירוס החדש באוויר ועל משטחים מסוגים שונים בעזרת מודלים מחקריים מתוקפים. הכמות ההתחלתית של הווירוס שנבדקה הייתה כמות שהינה דומה לכמות הווירוס שנמצאה בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות של אנשים, זאת על מנת לדמות כמה שיותר העברה בין בני אדם. נבדקה כמות הווירוס ביחס לציר הזמן באוויר ועל ארבעה סוגי משטחים: פלסטיק, פלדת אל-חלד (נירוסטה), נחושת וקרטון. לפני שניגש לתוצאות חשוב להסביר מושג מסוים והוא ויאבילי. ויאבילי משמעות חיות או כושר קיום. זאת אומרת שאם הווירוס ימצא בעבודה זו ויאבילי על משטחים אחרי יומיים לדוגמא, אז זה אומר שהוא שם, חי ובועט ויכול להדביק.  תוצאות המחקר: אוויר – הווירוס נשאר ויאבילי אחרי 3 שעות. על משטחי פלסטיק ונירוסטה – נשאר 3 ימים. נחושת – לא נמצא וירוס אחרי 4 שעות. קרטון – לא נמצא וירוס אחרי יממה.

בנוסף, יש מושג שמדבר על מחצית חיים וחשוב להכיר גם אותו. מחצית חיים בהקשר זה הוא הזמן שבו מתפוגגים בכל זאת 50% מהווירוסים.

יש להדגיש, העבודה לא מצאה עדות להעברה בין אדם לאדם בצורה זו או אחרת, אלא רק סיפקה הבסיס המדעי ליכולת העברה שכזו. חשיבות המאמר ברורה.

בפעם הראשונה הודגם שהווירוס יכול להישאר באוויר ולכן העברה אווירנית בין אדם לאדם פוטנציאלית קיימת. בנוסף לכך, ההישרדות של הווירוס על משטחים שונים מודגמת ומחייבת את כולנו לזהירות כפולה ומכופלת.