• אברהם קולט

המלצות להפחתת ומיגון קרינה מרשת החשמל


• הרחקה ממקור הקרינה כ-1.5 מטר.

• בקרת הארקת האפס.

• שיפורי הארקות.

• שיכול פאזות.

• מיגון קרינה פסיבי או אקטיבי.

• הימנעו ממיקום עמדות עבודה סמוך ללוחות וארונות חשמל שלא טופלו – יש להרחיק את עמדות העבודה מהקיר בו ממוקם לוח חשמל או ארון חשמל שטרם טופל.

• בדקו את משנק התאורה הפלורסנטית - יש לבדוק ולהחליף במידת הצורך את משנק התאורה הפלורסנטית, או להחליף לתאורה עם הצתה אלקטרונית.

• הימנעו ממיקום עמדות עבודה בסמוך לציוד בעל מנוע חשמלי - יש לשמור על מרחק של כ- 1.5 מטר בין ציוד בעל מנוע חשמלי לעמדת העבודה.