• אברהם קולט

מהן ההשלכות הבריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית?

הקרינה הבלתי מייננת ניתנת לחלוקה לפי תחומי תדר שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות שונות המתבטאות באורך גל, שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים. לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה להיות השפעה שונה על הבריאות.

עם ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בתחום התקשורת בעשורים האחרונים, התעורר חשש באשר לאפשרות של השפעה על הבריאות כתוצאה מחשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת.

מחקרים רבים בודקים את ההשפעה של קרינה בלתי מייננת על הבריאות ואת המנגנונים דרכם היא עלולה להשפיע על תאי הגוף. המחקרים בוחנים את ההשפעות של מגוון תדרים של קרינה בלתי מייננת החל מתדרים של רשתות חשמל (תדר נמוך ביותר) ועד תחום המיקרוגל (תדר גבוה מאד).

ההשפעה הידועה ביותר והמוכחת של קרינה בלתי מייננת היא חימום של הרקמה, הנראית בעיקר בתחום של גלי הרדיו. יש לציין כי בהספקים שבהם פועלים רוב המכשירים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהווה סכנת פגיעה משמעותית.

עיקר הדיון הציבורי בעניין השפעות אפשריות של קרינה בלתי מייננת על הבריאות, מתמקד כיום בבחינת האפשרות שלקרינה בלתי מייננת יש השפעות א-תרמיות שאינן קשורות ישירות לאפקט החימום אלא למנגנון אחר בו פועלים השדה החשמלי או המגנטי או תכונה אחרת של הקרינה על הגוף החי.

מאז ומעולם היה האדם חשוף למקורות טבעיים של קרינה בלתי מייננת. אולם, עם התפתחות הטכנולוגיה ובמיוחד עם התפתחות אמצעי תקשורת רבים מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, חשיפה זו ומקורותיה גדלו באופן משמעותי. במקביל, עלה חשש באשר להשפעה אפשרית של קרינה בלתי מייננת על בריאות האדם. בהתאם לכך, מתקיים מחקר מקיף בניסיון לבחון את בטיחות השימוש באמצעים טכנולוגיים הפולטים קרינה בלתי מייננת.