• אברהם קולט

השפעות בריאותיות של קרינת גלי רדיו על ילדים

ילדים ובני נוער נחשבים לאוכלוסייה בסיכון בכל הנוגע להשפעה הבריאותית של החשיפה לקרינה, בין אם הקרינה היא ממקורות סביבתיים ובין אם ממקורות אישיים. לאוכלוסייה הצעירה מאפיינים פיזיים ומנטליים שונים מאלה של המבוגרים וחשיפתם לקרינה עלולה אפוא להשפיע באופן שונה גם על בריאותם.

מכשירי קצה (כגון טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים וטאבלטים), אנטנות שידור של טלוויזיה ורדיו ותחנות בסיס מהווים מקור לקרינת גלי רדיו שהיא קרינה בלתי מייננת. מידת החשיפה לקרינת גלי הרדיו תלויה במרחק שבו נמצא האדם ממקור החשיפה. החשיפה גבוהה יותר כאשר מקור הקרינה קרוב לגוף (למשל, כשמצמידים את הטלפון הסלולרי לראש בזמן השימוש). הקרינה מאנטנות שידור של טלוויזיה, רדיו ותחנות בסיס נמוכה יחסית, כל עוד לא נמצאים קרוב לאנטנה.

ההשפעה הידועה והמוכחת של קרינת רדיו היא חימום רקמות הגוף (השפעה תרמית). רוב המכשירים הפולטים קרינת גלי רדיו פועלים בהספק שבו אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהווה סכנה לפגיעה משמעותית. לקרינת רדיו עלולות להיות גם השפעות בריאותיות שאינן קשורות לחימום (השפעות א-תרמיות). משום כך מתמקדים חוקרים וקובעי-מדיניות בבעיות הבריאותיות העלולות להיווצר כתוצאה מהשפעות אחרות (א-תרמיות) של הקרינה.

בשנת 2010 הכריז ארגון הבריאות העולמי כי יש לתת עדיפות גבוהה לביצוע מחקרים שיבחנו את ההשפעה של קרינת גלי רדיו על בריאות ילדים. בהתאם לכך מתקיימים כיום ברחבי העולם כמה מחקרי אוכלוסייה גדולים שמטרתם לבדוק את ההשפעות האפשריות של הקרינה על בריאות ילדים כתוצאה משימוש בטכנולוגיות פולטות קרינה (מחקר מוביקידס ומחקר SCAMP) )ואולם תוצאות מחקרים אלה צפויות להתפרסם רק בעוד כמה שנים.

המחקרים שבוחנים את השפעת קרינת גלי הרדיו על ילדים נחלקים לשני סוגים, בהתאמה למקור החשיפה: מחקרים העוסקים בחשיפה אישית, כמו זו הנפלטת מטלפונים סלולריים, ואלה העוסקים בחשיפה סביבתית, כמו זו שמקורה באנטנות ובתחנות בסיס.

השימוש הנרחב בטלפון סלולרי בקרב ילדים ובני נוער החל לפני שנים לא רבות – בעיקר מתחילת שנות האלפיים. השימוש בטכנולוגיות נוספות הפולטות קרינת רדיו (טבלטים למשל) הפך נפוץ רק כעשר שנים מאוחר יותר. מכיוון שצפוי שהילדים ובני הנוער ישתמשו בטכנולוגיות אלה כל חייהם, חשוב לדעת אם הן משפיעות על בריאותם וכיצד באה השפעה זו לידי ביטוי, אם בכלל.

עד כה לא נערכו אלא מחקרים מעטים בנוגע לחשיפה אישית לקרינת רדיו ולנזקיה הבריאותיים האפשריים על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער. במחקרים שבוצעו נבחנה השפעת החשיפה האישית לקרינת רדיו בתחומים הבאים:

הסיכון להתפתחות גידולי מוח בקרב ילדים.

הסיכון לחלות בסרטן הדם בתקופת הילדות.

רווחה ומצב בריאות כללי (well being).

התנהגות.

קוגניציה.