• אברהם קולט

חריגות ברמת הקרינה בבית חולים פסיכיאטרי

הסיפור הזה קרה לפני כשלושה שבועות. הוא מלמד על רמת ההקפדה על בריאות הציבור – מטופלים ואנשי צוות – במוסד רפואי ממשלתי.

ביום ראשון, שמונה בספטמבר, הגיעו עובדי שתי מחלקות בבית-החולים לפגועי נפש, אברבנאל, בבת-ים, לעוד יום עבודה, ומצאו נייר מודבק במסדרונות המחלקות ועל דלתות כמה מהמשרדים, ובו ההודעה הבאה: "רמת קרינה לא-מייננת גבוהה. לפרטים נא פנו לממונה הבטיחות".

מדובר במחלקה לאשפוז ממושך גברים, המוגדרת כמחלקה סגורה, ובמחלקה לאוטיסטים-נוער. ערכים גבוהים מהתקן נמצאו על אחת ממיטות המאושפזים ועל אחד משולחנות העבודה של אנשי הצוות. מדובר בחדר בו מבקרים גם מטופלים במחלקה.

החריגות היו פי כמה וכמה מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה. באחד החדרים שנבדקו נמצא, כי "ערך הקרינה הלא-מייננת על אחד משולחנות העבודה הוא 60 מיליגאוס" – כך על-פי מסמך פנימי של אברבנאל. על אחת המיטות ב"חדר הבנות" נמצא ערך קרינה בגובה "25 מיליגאוס". זאת, כאשר סף המשרד להגנת הסביבה לשהייה ממושכת לקרינה לא-מייננת הוא 4 מיליגאוס.

את הסף לחשיפה לקרינה לא-מייננת קובעים המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, בתאום עם המלצות ארגון הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי לחקר הסרטן. כך למשל, סף חשיפה בת עשר שעות לקרינה לא-מייננת עומד על שמונה מיליגאוס, ובמקרה של חשיפה בת שמונה שעות – עשרה מיליגאוס.

לשם השוואה, מחקרים אפידמיולוגים בעולם, בהם נוטרו ברציפות אלפי אנשים למשך 24 שעות, מצאו כי החשיפה המצטברת שלהם עמדה על אחד מיליגאוס ליממה.

"עקב הערכים הגבוהים שנמצאו, נשלח מכתב לגורמים הרלוונטיים והתרענו על הממצאים", נאמר במסמך פנימי של אברבנאל, "בהתאם להנחיות הביקורת, תתקיים "חקירה לגורמים… ולאחר יישום המלצות מומחה לתחום להחליף את הרכיבים הקורנים ובמידת הצורך להוסיף שכבת מיגון.

הפעם האחרונה בה נערכה בדיקה דומה באברבנאל היתה בשנת 2014. במילים אחרות, לא ניתן לדעת בוודאות כמה זמן התקיימה חשיפה בערכים גבוהים מהסף.

במאי 2010 פורסמו תוצאות המחקר האפדימיולוגי הבינלאומי המקיף ביותר בנושא הקשר בין שימוש בטלפונים סלולאריים לנזקים רפואיים. על-פי מכון דוידסון לחינוך מדעי מטעם מכון וייצמן, "על-פי ממצאי המחקר לא נמצא קשר מובהק בין חשיפה לקרינה סלולרית לבין התפתחות גידולים במוח אצל מבוגרים. עם זאת, גם המחקר הזה אינו שולל השפעות ארוכות טווח או השפעות מצטברות של שיחות שנמשכות חצי שעה ויותר".

מחקר אחר שנערך בדנמרק ובו עקבו אחר בעלי טלפון סלולרי שנחשפו לקרינה-לא-מייננת למשך עשר שנים ויותר, לא מצא "קשר בין גידולים במוח לבין שימוש ארוך טווח בטלפונים סלולריים".

דובר משרד הבריאות, מסר: "משרד הבריאות דווח מיידית על ידי בית-החולים שהחל בבדיקה וטיפול. הבדיקה שנערכה הינה בדיקת מניעה שגרתית שנעשית מדי תקופה בבתי-החולים על מנת לאתר ליקויים. הבדיקה נערכה ללא שהיו תלונות מכל סוג. במכלול מאות החדרים שיש בבית החולים נמצאו שני חדרים שקרובים ללוחות חשמל בהם הקרינה היתה גבוהה מהצפוי. חדר המטופלים שהוחלף היה של מטופלים ששהו זמן קצר. והחדר השני היה לשימוש מטפלים. אנו פועלים על פי הנחיות אנשי המקצוע כדי לטפל בליקויים".

מדוברות המשרד להגנת הסביבה, נמסר: "מתקני חשמל שהם בגדר חלוקה פנימית, אינם טעוני היתר, ולכן אינם תחת פיקוח המשרד. באחריות בית-החולים לטפל בליקויים שנמצאו. יחד עם זאת, משהובאו התוצאות לידיעתנו, וכפי שביצענו בעבר במקרים כאלה, המשרד להגנת הסביבה יפעל מול בית-החולים ומשרד הבריאות עד להשלמת הטיפול, וכבר העביר פנייה בנושא למנהל בית החולים".