• אברהם קולט

חשיפה לקרינה מרשת חשמל בבתי ספר

אחד המקורות הפולטים קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד בבית הספר, הוא הקרינה מרשת החשמל ELF

מתקני החשמל הפולטים קרינה מרשת חשמל במוסדות החינוך, הם בין היתר – קווי מתח עיליים ותת קרקעיים העוברים בסמוך למוסדות החינוך, ארונות חשמל, שנאים, לוחות חשמל ראשיים ומשניים ועוד.משרדי הבריאות, החינוך, הגנת הסביבה וחברת החשמל, נתנו דעתם לנושא הקרינה מרשת החשמל בסביבת התלמיד, בין השאר בנייר עמדה משותף, שפורסם בנושא "קרינה אלקטרומגנטית בסביבת התלמיד", בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהמלצות של המשרד להגנת הסביבה. הוסכם על דעת כל המשרדים, כי יש להשתמש בעיקרון הזהירות המונעת על מנת לצמצם את חשיפת התלמידים למינימום האפשרי, תוך איזון בין רמת הסיכון בחשיפה, לבין העלות הכלכלית והחברתית של שינוי תשתיות.

בנייר העמדה משנת 2010 הוצעו מספר דרכי פעולה לצמצום החשיפה מרשת חשמל. בין השאר סוכם, כי בהתקנת מערכת חדשה או תחזוקת מערכת קיימת של חשמל במוסד חינוכי או בסביבתו, הגוף האחראי - חברת החשמל או משרד החינוך, ידאג שהמערכת תתוקן ותתוחזק, כך שהשדות האלקטרומגנטיים בסביבתה יהיו מינימליים. כמו כן סוכם, שהמשרד להגנת הסביבה יפעל לניטור רמות הקרינה בבתי הספר, וייתן תעדוף לבדיקות במקומות בהם קיים מידע על לוחות חשמל בקירות הצמודים לכיתות הלימוד.

המשרד להגנת הסביבה ערך הפעלה ניסיונית של מיזם למדידת רמת הקרינה האלקטרומגנטית ב-40 בתי ספר ברחבי הארץ. במאי 2013 פורסמו תוצאות חלקיות של מדידות מדגמיות לקרינת רדיו וקרינה ממתקני חשמל, שנערכו ב-25 בתי ספר ברחבי הארץ, בתיאום עם משרד החינוך. ממצאי המדידות הראו שבאף אחד מבתי הספר לא נמצאה חשיפה חריגה ממקורות קרינה חיצוניים. מאידך, נמצאה חשיפה חריגה לקרינה שמקורה במתקנים פנימיים הממוקמים בתוך בית הספר. בעקבות תוצאות אלו, המשרד להגנת הסביבה המליץ להרחיק בכ-1.5 מטר את מקומות הישיבה של תלמידים מלוחות חשמל. ב-2014 בוצעו מדידות קרינה נוספות ע"י המשרד להגנת הסביבה. בנוסף למדידות אלו, נערכו מדידות רבות נוספות ע"י הרשויות המקומיות ומשרד החינוך. בבתי הספר בהם נמצאו חשיפות חריגות לקרינה, נמצאו פתרונות לצמצום החשיפה והחריגות טופלו.