• אברהם קולט

מדידת שדות מגנטיים (קרינה חשמלית) בתחום תדר הרשת ברכבים היברידיים, פלאג אין, חשמליים ורגילים

האמור לעיל נכון לגבי רכבים היברידיים, פלאג אין, חשמליים ורגילים (בנזין ודיזל).

את המדידות, שיבוצעו ע"י מודד קרינה מוסמך, יש לבצע בכל המושבים, בכל מושב יש למדוד בשלוש נקודות מדידה.

את המדידות יש לבצע כשהרכב נמצא בעמידה במצב מופעל, במהירות קבועה של 50 קמ"ש ובמהירות של 90 קמ"ש, ולא בעת בלימה או האצה.

הנוסחה לחישוב הערך הממוצע היא: b = 0.11a + 0.9

כאשר:

b –(במיליגאוס) הערך הממוצע השנתי לחשיפה לקרינה

a – (במיליגאוס) הערך הגבוה ביותר שחושב ממיצוע המדידות במהירויות השונות במושב

החישוב בהתאם לשהייה של 18 שעות בשבוע.

לגבי שהייה של מעל 18 שעות שבועיות - הנוסחה הנ"ל משתנה (ראה חריגות קרינה בהמשך).


דירוג הרכב

דירוג אחריגה מעל 4 מיליגאוס

דירוג בגבולי 2 עד 4 מיליגאוס

דירוג גתקין מתחת ל-2 מיליגאוס


חריגות קרינה

לגבי נהגים מקצועיים (מוניות, אוטובוסים, משאיות, מורים לנהיגה וכו), השוהים ברכב מעל 18 שעות ביממה, עלולה להיות חריגת קרינה בדירוג א.

בכל מקרה, בכדי לדעת מהי רמת הקרינה החשמלית בכל מושבי הרכב, יש לבצע את המדידות הנ"ל ע"י מודד קרינה מוסמך כמוסבר לעיל.

באופן כללי, ברוב סוגי הרכבים ההיברידיים, פלאג אין וחשמליים, מותקנת הסוללה מתחת למושב/ים האחוריים (במקרים חריגים מתחת לתא המטען האחורי), מה שעלול להוות סיכון ליושבי המושב/ים האחוריים בעת שהייה ממושכת, כפי שהוסבר לעיל.