• אברהם קולט

מחקר מוביקידס

מחקר מוביקידס ((Mobikids) הוא מחקר ביקורת בינלאומי בהשתתפות מרכזי מחקר מ-14 מדינות (כולל תל השומר). מטרת המחקר היא להעריך את הסיכון האפשרי להתפתחות גידולי מוח בקרב ילדים ומתבגרים בעקבות חשיפה סביבתית לקרינה בלתי מייננת (לרבות שימוש באמצעי תקשורת וחשיפה אחרת לשדות אלקטרומגנטיים). במחקר, שהחל ב-2010 ונמשך גם היום, צפויים להשתתף כ-3,000 ילדים בגילאי 24-10 שנים (כ-1,000 ילדים שאובחנו כבעלי גידולים במוח וכ-2,000 ילדים בריאים). המחקר מהווה חלק מתכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי - 7th Framework Program of the European Union

עקב מיעוט המחקרים בנושא שהתפרסמו עד היום, קיימת הסכמה גורפת וחד-משמעית שיש לנקוט משנה זהירות בחשיפת ילדים לקרינת רדיו ולפעול לפי עקרון הזהירות המונעת בקרב אוכלוסייה זו.


הסיבות לכך הן:

ילדים הם אוכלוסייה רגישה.

צפוי שהילדים של היום ימשיכו להשתמש בטכנולוגיות הפולטות קרינת רדיו לאורך כל חייהם ויצברו במהלכם משך חשיפה ארוך מאוד.

ילדים אינם אמורים לקבל החלטות בנושאים קריטיים בעצמם, מאחר שהם נתונים לאחריות המבוגרים. עקרון הזהירות המונעת בא לידי ביטוי בקביעת מדיניות המתייחסת להגבלה בחשיפת ילדים לקרינת רדיו. ברחבי העולם מתלבטים קובעי מדיניות הבריאות, בין היתר, האם להגביל את גיל השימוש בטלפונים ניידים, והאם להגביל מכירת טלפונים ניידים לילדים מתחת לגיל מסוים. עניין זה מעלה גם את השאלה, עד איזה גיל נחשב אדם לילד בכל הנוגע להשלכות החשיפה לקרינה בלתי מייננת?

כמו כן מתקיים דיון נרחב בשאלה, איך להשתמש בבתי הספר בטכנולוגיות שפולטות קרינת רדיו תוך שמירה על בריאות התלמידים.

המלצות משרד הבריאות לשימוש מושכל במכשירים הפולטים קרינת רדיו

המשרד ממליץ לנהוג בזהירות יתר כשמדובר בילדים ולצמצם במידת האפשר את חשיפתם לטלפונים סלולריים.

כן ממליץ משרד הבריאות לשקול את גיל התחלת השימוש, לצמצם את מידת השימוש ובכל מקרה להקפיד על שימוש באזניות (לא-אלחוטיות) או ברמקול בעת השימוש בטלפון סלולרי.