• אברהם קולט

קרינת רדיו: מסרטן אפשרי

אחד מתפקידיה של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן International Agency for Research on Cancer) IARC) ) של ארגון הבריאות העולמי הוא לקבוע ולסווג חומרים וגורמים שונים לגבי הפוטנציאל שלהם לגרימת סרטן.

בשנת 2011 סיווגה קבוצת עבודה רב-תחומית של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, IARC, את קרינת גלי הרדיו הנפלטת מטלפונים סלולריים בקטגוריה B2:"מסרטן אפשרי בבני אדם".

בעקבות מסקנות קבוצת העבודה אמר ד"ר כריסטופר ווילד, מנהל הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, כי יש לבצע מחקרים נוספים שיכללו אנשים שמשתמשים בסלולרי זמן ארוך והינם "משתמשים כבדים". בינתיים, יש לנקוט באמצעים מעשיים כדי להפחית את החשיפה למשל על ידי שימוש בדיבורית או במסרונים.

משמעות הסיווג הוא כי עד שלא יתקבלו הוכחות חד משמעיות לגבי קיום או אי-קיום קשר בין קרינת גלי רדיו ובין הסיכון להתפתחות סרטן, יש להשתמש באופן מושכל בטלפונים ניידים ובטכנולוגיות נוספות הפולטות קרינה בלתי מייננת.

מאז ומעולם היה האדם חשוף למקורות טבעיים של קרינה בלתי מייננת. אולם עם התפתחות הטכנולוגיה ובמיוחד עם התפתחות אמצעי תקשורת רבים מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, חשיפה זו ומקורותיה גדלו באופן משמעותי. במקביל לכך, עלה החשש באשר להשפעה האפשרית של קרינה בלתי מייננת על בריאות האדם.

לאור האמור, מתקיים מחקר מקיף בניסיון לבחון את בטיחות השימוש באמצעים טכנולוגיים הפולטים קרינה בלתי מייננת.

מהם חומרים מסרטנים?

סרטן נגרם על ידי שינויים בחומר התורשתי (דנ"א) של התא. חלק משינויים אלה עוברים בתורשה מההורים בעוד שאחרים נגרמים על ידי חשיפה לגורמים חיצוניים (הנקראים גם גורמים סביבתיים). חומרים וסוגי חשיפה שעלולים לגרום לסרטן נקראים גורמים מסרטנים (קרצינוגניים).

גורמים סביבתיים שעלולים להשפיע על היווצרות סרטן ומחלות אחרות כוללים למשל:

גורמים הקשורים באורח חיים [תזונה, עישון וכו'].

גורמים טבעיים [פיזיקליים כגון אור אולטרה סגול מהשמש וראדון או ביולוגיים כגון וירוסים או הורמונים ממקור פנימי (אנדוגניים)].

גורמים שמקורם ברפואה [למשל טיפולים כגון כימותרפיה, הקרנות, תרופות המדכאות את מערכת החיסון, הורמונים ממקורות חיצוניים (אקסוגניים) או חשיפה לקרינה אבחנתית].

זיהום אויר.

חשיפה תעסוקתית (כלומר, שמקורה במקום העבודה, למשל כימיקלים מסוימים).

לא לכל החומרים המסרטנים יש את אותו פוטנציאל לגרימת סרטן והם לא גורמים בהכרח לסרטן בכל פעם או בכל מקרה שנחשפים אליהם. חלקם יגרמו לסרטן רק לאחר רמות גבוהות של חשיפה או עקב חשיפה ממושכת לאורך זמן. כמו כן, הסיכון לפתח סרטן אצל אדם מסוים תלוי בגורמים רבים הכוללים את אופן החשיפה, משכה, עוצמתה והמבנה הגנטי של אותו אדם.

מי מגדיר חומר כמסרטן וכיצד מסווגים את רמת הסיכון של חומר מסרטן?

קיימים מספר גופים או ארגונים שמטרתם לקבוע ולסווג חומרים וגורמים שונים לגבי הפוטנציאל שלהם לגרום לסרטן. אחד מארגונים אלה הוא הסוכנות הבינלאומית למחקר על סרטן (International Agency for Research on Cancer – IARC) ) שהוקמה בידי ארגון הבריאות העולמי בשנת 1965 כזרוע מדעית לחקר הסרטן. מטרות סוכנות זו (שכיום חברות בה 22 מדינות) היא לקדם את המחקר להבנת הגורמים למחלת הסרטן ולקדם את הדרכים למניעת המחלה ולצמצום התחלואה בה.

רשות זו מפרסמת סקירות מקיפות (מונוגרפים) המסכמות את המחקרים לגבי השפעת גורמים סביבתיים שעלולים להגביר את הסיכון לפתח סרטן באדם. המידע המתפרסם במונוגרפים משמש את רשויות הבריאות במדינות ברחבי העולם, ומסייע להן לקבוע מדיניות לגבי מניעת חשיפה לגורמים מסרטנים.