• אברהם קולט

מדידות קרינה - מיתוסים ומציאות

המיתוס: הקמת אנטנות סלולריות בשכונתנו צריכה להדאיג אותנו עקב החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מהאנטנות.

המציאות: בדיוק הפוכה. החשיפה לקרינה נובעת מקרינת הטלפון הנייד עקב קרבתו לגוף המשתמש. הספק השידור של הטלפון מבוקר כך שאינו עולה על הנדרש לצורך תקשורת אמינה. בקרבת האנטנה הטלפון משדר בהספק נמוך יותר וקרינתו נמוכה.

המיתוס: ככל שמספר האנטנות הסלולריות בשטח נתון גדל, כך גדלה הקרינה.

המציאות: לא נכון. עקב ריבוי אנטנות - הטלפונים הניידים סמוכים יותר אליהן ולכן מקרינים פחות. צפיפות ההספק קטנה ביחס הפוך לרבוע המרחק. ככל שהתא הסלולרי יותר קטן, כך קטנה רמת החשיפה בתוך גבולות התא.

המיתוס : ככל שגדלות האנטנות הסלולריות, כך גדלה החשיפה לקרינה.

המציאות: לא נכון .האנטנה נבנית גדולה בכדי לקבל שבח גבוה באונה הראשית.

כתוצאה מכך, צפיפות ההספק בסמוך לאנטנה - קטנה.

המיתוס: אנטנה סלולרית המותקנת על הגג גורמת לחשיפת שיא בתוך הבנין שמתחתיה.

המציאות: לא נכון. האנטנה משדרת אופקית בעיקר, כך שמתחתיה הקרינה מופחתת מאד.

כמו-כן גג בטון מהווה מנחת חזק של קרינה אלקטרומגנטית.