מהי קרינה אלקטרומגנטית?

קרינה היא מעבר אנרגיה בטווח.

לפי טבעה, קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים.

הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה בלתי מייננת וקרינה מייננת.

קרינה בלתי מייננת איננה גורמת לנזקים הבריאותיים להם גורמת קרינה מייננת, אך נטען כי גם קרינה בלתי מייננת פוגעת בתאים חיים וייתכן שהיא בעלת השפעות שליליות על הבריאות וגורם אפשרי לסרטן.


קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת מתחלקת לקרינת שדה מגנטי מרשת החשמל וממכשירי חשמל בתדרים הנמוכים 50 הרץ, לקרינה בתחום תדרי הרדיו הכוללת רשתות סלולריות, אנטנות שידור, תנורי מיקרו גל, אינטרנט אלחוטי, WiFi טלפונים ומכשירים אלחוטיים ועוד.
משרד הבריאות קבע שחשיפה ממושכת לשדה מגנטי בממוצע יומי, ביום בו צריכת החשמל הינה צריכת שיא שאינה עולה על 4 מיליגאוס, אינה קשורה לסיכון בריאותי.        
החשיפה הממוצעת במעל 90% מבתי המגורים אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

קרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל

קרינה זו נוצרת ע״י רשת החשמל, כגון קווי מתח עליון, קווי מתח גבוה, שנאים ותחנות טרנספורמציה, לוחות חשמל, ארונות חשמל, שנאים, ארונות חשמל ואף מכשירי חשמל ביתיים. 

קרינה אלקטרומגנטית בתדרי הרדיו והסלולר

קרינה זו נפלטת מהמכשירים והציוד שבביתך כגון: תנורי מיקרוגל, רשתות אלחוטיות, טלפונים אלחוטיים, ציוד סלולרי ואלחוטי וכן מהרשתות הסלולריות שבסביבתך הקרובה.

קרינה אלקטרומגנטית - מיתוסים ומציאות

המיתוס: הקמת אנטנות סלולריות בשכונתנו צריכה להדאיג אותנו עקב החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מהאנטנות.


המציאות: בדיוק הפוכה. החשיפה לקרינה נובעת מקרינת הטלפון הנייד עקב קרבתו לגוף המשתמש. הספק השידור של הטלפון מבוקר כך שאינו עולה על הנדרש לצורך תקשורת אמינה. בקרבת האנטנה הטלפון משדר בהספק נמוך יותר וקרינתו נמוכה.
המיתוס: ככל שמספר האנטנות הסלולריות בשטח נתון גדל, כך גדלה הקרינה.


המציאות: לא נכון. עקב ריבוי אנטנות - הטלפונים הניידים סמוכים יותר אליהן ולכן מקרינים פחות. צפיפות ההספק קטנה ביחס הפוך לרבוע המרחק. ככל שהתא הסלולרי יותר קטן, כך קטנה רמת החשיפה בתוך גבולות התא.
המיתוס: אנטנה סלולרית המותקנת על הגג גורמת לחשיפת שיא בתוך הבניין שמתחתיה.


המציאות: לא נכון. האנטנה משדרת אופקית בעיקר, כך שמתחתיה הקרינה מופחתת מאד. כמו-כן גג בטון מהווה מנחת חזק של קרינה אלקטרומגנטית.
המיתוס :ככל שהאנטנות הסלולריות גדולות יותר, כך גדלה החשיפה לקרינה.


המציאות: לא נכון .האנטנה נבנית גדולה בכדי לקבל שבח גבוה באונה הראשית.

כתוצאה מכך, צפיפות ההספק בסמוך לאנטנה - קטנה.

הזמינו בדיקת קרינה לרכבכם עוד היום מבודק מוסמך ומקצועי

אברהם קולט - 054-6226898