מהי קרינה אלקטרומגנטית?

קרינה היא מעבר אנרגיה בטווח.

לפי טבעה, קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים.

הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה בלתי מייננת וקרינה מייננת.

קרינה בלתי מייננת איננה גורמת לנזקים הבריאותיים להם גורמת קרינה מייננת, אך נטען כי גם קרינה בלתי מייננת פוגעת בתאים חיים וייתכן שהיא בעלת השפעות שליליות על הבריאות וגורם אפשרי לסרטן.


קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת מתחלקת לקרינת שדה מגנטי מרשת החשמל וממכשירי חשמל בתדרים הנמוכים 50 הרץ, לקרינה בתחום תדרי הרדיו הכוללת רשתות סלולריות, אנטנות שידור, תנורי מיקרו גל, אינטרנט אלחוטי, WiFi טלפונים ומכשירים אלחוטיים ועוד.
משרד הבריאות קבע שחשיפה ממושכת לשדה מגנטי בממוצע יומי, ביום בו צריכת החשמל הינה צריכת שיא שאינה עולה על 4 מיליגאוס, אינה קשורה לסיכון בריאותי.        
החשיפה הממוצעת במעל 90% מבתי המגורים אינה עולה על 0.4 מיליגאוס.

קרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל

קרינה זו נוצרת ע״י רשת החשמל, כגון קווי מתח עליון, קווי מתח גבוה, שנאים ותחנות טרנספורמציה, לוחות חשמל, ארונות חשמל, שנאים, ארונות חשמל ואף מכשירי חשמל ביתיים. 

קרינה אלקטרומגנטית בתדרי הרדיו והסלולר

קרינה זו נפלטת מהמכשירים והציוד שבביתך כגון: תנורי מיקרוגל, רשתות אלחוטיות, טלפונים אלחוטיים, ציוד סלולרי ואלחוטי וכן מהרשתות הסלולריות שבסביבתך הקרובה.

הזמינו בדיקת קרינה לרכבכם עוד היום מבודק מוסמך ומקצועי

אברהם קולט - 054-6226898