• אברהם קולט

סוגי קרינת רדיו Radio Frequency


גלים ארוכים LW-long waves: תדרים נמוכים מ- 300kHz

הגלים הארוכים, הקרויים גלי קרקע, הינם בעלי יכולת עבירות גבוהה בקרקע ומשמשים לשידורים למרחקים גדולים. גובה האנטנות הטיפוסיות לשידור בגלי רדיו ארוכים מגיע ל-300 מטר ויותר. בחלוקת ה-ITU השימוש בגלים ארוכים נעשה במיוחד באירופה, אפריקה, המזרח התיכון, ברית המועצות לשעבר ומונגוליה. שידורי רדיו באזורים אלו נעשים ברובם בשיטת שידור AM.

גלים בינוניים MW-medium waves : תחום תדרים 500-1600KHz

משמשים לרוב בשידורי רדיו AM . היתרון בשידורי רדיו אלו הוא ביכולות להאזין לשידורים מארצות רחוקות, למשל ה- BBC . כיום, השימוש בהם קטן בשל היכולות להעביר שידורים בכבלים טרנס-אטלנטיים ועל שדרת האינטרנט. קיימת מגבלה של שימוש בגלים הבינוניים בשל הפרעות אטמוספריות של היונוספרה במעברי יום ולילה ובמעברים בין עונות השנה.

גלים קצרים SW-short waves: תחום 1.7-30 MHz

משמשים במדינות רבות, בדרך כלל, בתחנות רדיו המשדרות שידורי תוכן למרחקים גדולים. תדרים בסביבת 27 MHz משמשים בשידורי רדיו פרטיים. תחום הגלים הקצרים משמש גם כמקור לאותות רדיו RF במערכות דימות תהודה מגנטית - (MRI (Magnetic Resonance Imaging לסריקה לא פולשנית המשמשת למטרות אבחון רפואי ומחקר. שימוש נוסף של תחום תדרים זה (כמו גם בתחומים נוספים כמתואר בהמשך) הוא במערכות RFID-Radio Frequency Identification לצרכי מעקב וזיהוי, כגון מערכות להגנה מפני גנבות ביציאה מחנויות, זיהוי אוטומטי של עובדים בכניסה ויציאה וכד'. שימושים אחרים הם במערכות הלחמה בפלסטיקה, חימום באמצעות השראות ועוד. תחום זה של הרדיו משמש גם לתקשורת בין חובבי רדיו הנמצאים במדינות שונות.

תדרים גבוהים מאוד - תג"מ תחום של 30-88MHz

משמשים לתקשורת רדיו צבאית טקטית בצה"ל ובצבאות רבים בעולם, מקור לאותות רדיו RF במערכות MRI וכן משמשים במערכות RFID-Radio Frequency Identification לצרכי מעקב וזיהוי - ראה תחום גלים קצרים לעיל.

רדיו אנלוגי - לא דיגיטלי - תחום התדרים 88-108MHz

משמש לשידור FM וקרוי גם רדיו FM מהווה מקור למשדר RF במערכות MRI וברדאר מזג אוויר.

הטלוויזיה האנלוגית והדיגיטלית UHF, VHF

תחומי התדרים: Very High Frequency) VHF - 70-88MHz, 108-200MHz), משמשים לשידורי רדיו ובעיקר לשידורי טלוויזיה אנלוגיים (עדיין בשימוש במקומות מסוימים)

תחומי התדרים MHZ 200-700UHF (Ultra High Frequency)

משמשים לשידורי טלוויזיה דיגיטליים באיכות גבוהה בהשוואה לשידורים אנלוגיים.

התדר האולטרה גבוה והסופר גבוה (GHz 3- 30GHz) תחומי תדרים אלו משמשים בתחנות בסיס סלולריות ובתשתיות הרשתות הסלולריות בפריסה מקומית, עירונית, כפרית, ארצית ובינלאומית. מכשירי הסלולר מכל הדורות: דור ראשון, שני, שלישי, רביעי ודור חמישי, פועלים בתחומי התדרים 800-900MHz ,1800-1900MHz ,2100MHz, ובתדרים גבוהים בסביבות 2.6GHz, 3.5 GHz. רדיו לווייני למשל פועל בתחום 121.5-2304MHz .

מערכות רדאר לזיהוי ומעקב בתחום ;GHz 2.79 GHz רדאר ימי בתחום ;GHz1.55 - 1.65GHz רדאר שדות תעופה בתחום 6GHz רדאר לשימוש צבאי בתחום ; 2GHz מערכות רדאר מתקדמות יותר מותאמות לפעול גם בתדרים גבוהים יותר.

תקשורת נתונים Wi-Fi ובלוטוס - Bluetooth (תדרים: 2.4GHz ; 5GHz ואחרים)

תדרים של WIFI משמשים לתקשורת העברת חבילות נתונים (data packets) בעיקר לרשת האינטרנט. התקשורת מתבצעת בכפוף לתקנים בינלאומיים שהם פרוטוקולים של תקשורת (למשל הפרוטוקולים: 802.11b, ‏802.11g ו-802.11n) בתדר 2.4GHZ . לדוגמה 802.11ac שהוא פרוטוקול לתקשורת נתונים Wi-Fi בתדר 5GHz גם הבלוטוס פועל בתדרים גבוהים, בדרך כלל בתדר 2.4GHz טלפונים ביתיים אלחוטיים ותנורי מיקרוגל תדרים MHZ 800-900 2.4GHz ; עם התקדמות הטכנולוגיה נכנסו לשימוש טלפונים ביתיים אלחוטיים, הפועלים בתדרים אלו, במקום הטלפונים הקוויים. תנורי מיקרוגל ביתיים פועלים בדרך כלל בתדר 2.4GHz. שימוש נוסף בתדרים אלו, שמתפתח במהירות הוא של מונים חכמים, רשתות תקשורת סלולרית, הטלפון הסלולרי, האנלוגי והדיגיטלי, רדאר ימי ואווירי.

לווייני תקשורת ומכ"ם (תדרים 10 GHz ומעלה)

תקשורת בתדר סופר גבוה וקיצוני גבוה מחייבת קשר קו ראייה ותלויה מאד בעבירות הפיזית והאטמוספרית שבין המשדר והמקלט. העבירות של גלי הרדיו דומה מאוד לעבירות של קרני אור עבור תדרים מעל 10 GHz לפיכך, כל דבר החוסם את האור, חוסם את גלי הרדיו בתחום זה במידה רבה מאוד (לדוגמא הר, בניינים וכד'). תכונה זו מחייבת תכנון של שימוש מדויק יותר בפריסה צפופה של מקורות קרינה כדי להתגבר על החסימות הגיאוגרפיות, ו/או של מבנים באזורים אורבאניים, להשגת תקשורת אלחוטית טובה בתחום תדרים זה.